Stacks Image 112

Manus

Har du skrivit en bok?

Om du har skrivit ett manus som du tror passar vår utgivning kan du skicka det till oss via mejl till: info@sivart.se. Skicka ditt manus som Wordfil (doc, docx) eller PDF-fil. Bifoga ett följebrev med en kort beskrivning av dig själv.

Vi tar inte emot manus skrivna i Microsoft Works eller LaTex.
Vi har inte heller möjlighet att ta emot handskrivna texter eller pappersmanus. Om du har frågor kan du skicka dem via mejl.

Vi kan endast i undantagsfall ge några kommentarer om ditt manus.

Några saker att tänka på:

 • Skriv ditt manus med 1,5 rads radavstånd.
 • Bifoga en innehållsförteckning eller en beskrivning av kapitlens struktur.
 • Sidnumrera manuset.
 • Använd aldrig returtangenten vid radbyte utan bara vid nytt stycke.
 • Använd inte blankrad vid nytt stycke, utan använd indrag med tabulator (ej mellanslag).
 • Använd inte indrag efter rubrik.
 • Använd korrekt tankstreck (–) och inte bindestreck (-).

  På en PC-dator: CTRL plus MINUSTECKNET.
  På en Mac: ALT/OPTION plus MINUSTECKNET.