element2

Några saker att tänka på:

• Skriv ditt manus med 1,5 rads radavstånd.
• Bifoga en innehållsförteckning eller en beskrivning av kapitlens struktur.
• Sidnumrera manuset.

• Använd aldrig returtangenten vid radbyte utan bara vid nytt stycke.
• Använd inte blankrad vid nytt stycke, utan använd indrag med tabulator (ej mellanslag).
• Använd inte indrag efter rubrik.

• Använd korrekt tankstreck (–) och inte bindestreck (-). Om tankstreck inte finns på din dator (alt+minus), använd då två bindestreck (--).

Om du har skrivit ett manus som du tror passar vår utgivning kan du skicka det till oss via mejl till: info@sivart.se. Skicka ditt manus som Wordfil (doc, docx) eller PDF-fil. Bifoga ett följebrev med en kort beskrivning av dig själv.

Vi tar inte tar emot manus skrivna i Microsoft Works eller LaTex.
Vi har inte heller möjlighet att ta emot handskrivna texter. Om du har frågor kan du skicka dem via mejl.

Skicka inte pappersmanus till oss.

Vi kan endast i undantagsfall ge några kommentarer om ditt manus.

Harduskrivitenbok
Meny6b
Meny7daTEST
Balktext
Balk1
Författare
Böcker
Pressinfo
Försäljning
Manus
Kontakta oss
Kommande titlar
Nyheter
Om förlaget
Startsida
facebook1
TEST
element1a3a2 element1a3a1b element2